miércoles, diciembre 03, 2014

Le témoin

© Copyright Oscar Grillo 2014

Música:
Barney Wilen Quintet
Témoin dans la ville  (1959)
Fontana (F)660226HR

Barney Wilen Quintet: Kenny Dorham (tp) Barney Wilen (ts,sop) Duke Jordan (p) Paul Rovère (b) Kenny Clarke (d). Paris, April 1959

No hay comentarios.: